• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Hulp bij aangifte inkomstenbelasting De Welle bij ZINiN

Stichting De Welle

De belastingconsulenten van Stichting De Welle staan voor u klaar om uw aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting 2016 in te vullen. Dit jaar is er een mooie samenwerking tussen De Welle en ZINiN en vinden de zittingen plaats in de ZINiN bibliotheek. In de periode van 6 maart tot en met 21 april (feestdagen uitgezonderd) kunt u van 9.00 tot 9.45 uur zonder afspraak binnenlopen voor het inloopspreekuur. Dit is een nieuwe service, de consulent kan op dat moment al uw eventuele vragen beantwoorden.

Voor hulp bij het doen van uw aangifte dient u een afspraak te maken via De Welle. Vervolgens ontvangt u een persoonlijke uitnodiging om langs te komen. Opgave voor het laten invullen van uw aangifte is elke ochtend van 9.30 tot 11.30 uur (uitgezonderd vrijdagochtend) mogelijk via telefoonnummer 0548-638800.

Kosten zijn €17,50 per aangiftebiljet. Doet u samen aangifte met uw fiscaalpartner dan betaalt u €23,50. Voor degenen die lid zijn van een ouderenbond en dit kunnen aantonen middels hun lidmaatschapspas verzorgen we eveneens de aangiften tegen hetzelfde tarief. De betreffende ouderenbonden zijn ANBO, PCOB of Unie KBO. Ook ZINiN bibliotheekleden worden van harte uitgenodigd om hiervan gebruik te maken.  Het is belangrijk dat u tijdig een machtiging aanvraagt bij de Belastingdienst. Wees er op tijd bij. U kunt zich ook aanmelden als u nog geen bericht heeft gehad van de Belastingdienst.