• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Ik mag zijn wie ik ben!

Stichting De Welle

Het peuterwerk binnen De Welle is sinds de zomervakantie een nieuwe weg ingeslagen. Dit heeft alles te maken met hoe een peuter leert. Daar is de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan. Een peuter leert vooral door spel. Daarin doet een kind als het ware na wat het ziet gebeuren om hem heen. Daarin kan het kind ervaren en experimenteren met zijn eigen fantasie en dat verbinden met de fantasie van andere kinderen. Zo komen zij tot nieuwe dingen. Dit stimuleert het leerproces van peuters.

Maar ieder kind doet dat anders. Het jonge kind doet dat op een manier die past bij zijn eigen talenten en bij de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt. Die ruimte geven wij de peuters binnen onze peuterspeelzalen. Dit doen we door een speelomgeving te bieden waarin het kind op zijn eigen unieke manier kan ontwikkelen en door de peuter daarbij goed te observeren en in te spelen op zijn belevingswereld.

Dat vraagt een bijzondere aanpak van de leidsters. Om dit goed te doen, heeft De Welle besloten om de methode Piramide die wordt gebruikt op de peuterspeelzaal, te ondersteunen met het model Meervoudige Intelligenties (MI). Bij MI gaat men ervan uit dat ieder mens anders leert. De ene begrijpt al iets door te luisteren, de ander moet het zien. De een pakt een boekje en is graag alleen; de ander speelt vaak in de poppenhoek samen met andere kinderen  en doet papa en mama na; de ander is het liefst buiten en is altijd op zoek naar beestjes. En zo zijn er nog meerdere manieren van leren. Op de peuterspeelzaal kijken de leidsters hoe ieder kind dingen beleeft en waar zijn interesses liggen. Daar sluit de leidster op aan.

De leidsters zijn de laatste maanden hierin geschoold. Wanneer wordt ingespeeld op juist wat het kind kan en leuk vindt, heeft het kind plezier en krijgt het zelfvertrouwen. Dit stimuleert zijn leergierigheid. Dan voelt het kind zich gewaardeerd; de peuter mag zijn wie hij is!