• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Impressie Kinderstraat Zonnebloemstraat

Stichting De Welle

Buiten spelen is belangrijk voor kinderen! Maar dan moet er wel ruimte zijn om vlak bij huis veilig te kunnen spelen. In een Kinderstraat is op geregelde tijden geen doorgaand verkeer waardoor kinderen extra veel ruimte krijgen om op straat te spelen. U plant en organiseert samen met andere bewoners uit uw straat cq buurt deze dag(en). Als bewoner kunt u tijdens Kinderstraat-dagen diverse spelactiviteiten organiseren. Maar de straat kan ook alleen een tijdje worden afgezet, zodat de kinderen veilig kunnen spelen. De provincie Overijssel heeft hiervoor subsidie verstrekt en speciale Kinderstraatborden (die u krijgt als uw straat een Kinderstraat wordt), en spandoeken beschikbaar gesteld. De gemeente Hellendoorn faciliteert dit leuke project door verkeershekken en afzetlint beschikbaar te stellen. Verder ondersteunt het Sportbuurtwerk van De Welle hierbij.

Geef u ook op om een Kinderstraat te organiseren! Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting De Welle, Michel Zink, m.zink@stichtingdewelle.nl of Yvonne Posthuma, y.posthuma@stichtingdewelle.nl tel.nr. 0548-638810.