• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Infoavond keukentafelgesprek GGZ

Stichting De Welle

Het Partnerberaad Nijverdal, de lokale overlegtafel van cliënten en teamleden van de RIBW GO, organiseert op maandagavond 11 mei een informatieve avond over het keukentafelgesprek. De bijeenkomst is bedoeld voor cliënten van de RIBW uit de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten. Ook naastbetrokkenen en andere belangstellenden zijn welkom.

Op de bijeenkomst geeft coach Sibrand Hofstra informatie over wat het gesprek inhoudt en hoe je je er op kan voorbereiden.

Consulent Nico Harwig van de gemeente Hellendoorn beantwoordt vragen uit de zaal.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in Het Centrum in Nijverdal.

Opgeven kan via partnerberaadnijverdal@ribwgo.nl