• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Inwoners van Hoge Hexel en Enter worden uitgenodigd voor de vierde editie Fijn Leven

Stichting De Welle

Voor de vierde maal start er een nieuwe editie van het project ‘Fijn Leven’. Dit keer ontvangen de  inwoners van Hoge Hexel en een deel van de inwoners uit Enter een brief van de gemeente. Middels dit project willen Wijksaam en De Welle aandacht besteden aan de kwaliteit van leven en het langer gezond leven van inwoners tussen de 65 en 78 jaar.

Deelname is gemakkelijk, kosteloos en zonder verdere verplichtingen. Men kan thuis een vragenlijst invullen over de fysieke conditie en sociale contacten. De vragenlijst kan teruggezonden worden middels een retourenveloppe.
Deze werkwijze is anders dan normaal. Normaal komen inwoners met vragen over zorg of welzijn naar Wijksaam of De Welle toe. Met dit project komen wij naar de inwoners toe; we komen middels de post letterlijk achter de voordeur. Een aanpak die vooral positieve reacties oplevert. Ook uit de responspercentage blijkt dat het project een succes is.  Vergeleken met andere landelijke projecten scoren wij met een responspercentage van 42% bovengemiddeld.

Men kan bij het invullen van de vragenlijst kiezen wel of niet mee te doen aan de vervolgfase.
Deze fase bestaat uit een uitslagbrief en een uitnodiging voor een vervolgactiviteit. De vervolgactiviteit sluit aan bij de uitslag van de vragenlijst, zo bieden wij maatwerk. Het kan zijn dat de deelnemers vrijblijvend worden uitgenodigd voor een fitheidstest, een huisbezoek of voor een leuke activiteit.