• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Kijk op uw wijk

Stichting De Welle

Ook dit jaar staan er wijkschouwen gepland in diverse wijken. Partners die betrokken zijn bij sociale en fysieke veiligheid gaan gezamenlijk de wijk in om de (zichtbare) problemen te inventariseren. Denk hierbij aan buurtbewoners, (bestuurs)leden van de wijkvereniging, raadsleden, vertegenwoordigers  van politie, Woningstichting en Stichting De Welle. Tijdens deze wandeling worden zowel knelpunten als positieve punten besproken.

 De eerste wijkschouwen vinden plaats op:

4 april (Groot Lochter). Vertrek om 19.00 uur vanaf wijkgebouw de Vleugel.

19 april (Wilhelminawijk). Vertrek om 19.00 uur vanaf wijkgebouw het Noaberstekkie.

Besturen van wijkverenigingen en leefbaarheidsgroepen uit andere wijken of dorpen binnen de gemeente Hellendoorn kunnen zich aanmelden bij Ina Aitink van Stichting De Welle.              

Telefoon: 0548 – 63 88 10, e-mail: i.aitink@stichtingdewelle.nl.