• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Kinderen ‘leren’ ook in de vakantie

Stichting De Welle

Het is de tijd van vakanties, van lekker genieten, van niets doen of van niets moeten doen. Kinderen zijn vrij van school en het ‘leren’ is een aantal weken even van minder belang. Zo ook bij de peuters die de peuterspeelzalen van Stichting De Welle bezoeken.
Zelf ben ik naar een camping geweest in Noord-Brabant waar mijn kleinzoontje van 3 jaar een aantal dagen bij mij heeft gelogeerd. Heerlijk! Ik had bewust een camping gekozen die geschikt is voor zijn leeftijd: kleinschalig, speeltoestellen toegespitst op het jonge kind en een kleine kinderboerderij waar kinderen mochten spelen met kippen, konijnen, cavia’s en een hangbuikzwijn. Er waren veel kinderen op de camping in de leeftijd van 2 jaar tot ongeveer 8 jaar. En ze speelden allemaal met elkaar.
Nou was het zo dat mijn kleinzoon tot nu toe nooit naar dieren omkeek wanneer hij naar een dierentuin of kinderboerderij ging. Hij had alleen maar oog voor de aanwezige speeltoestellen. Dus ik was hoogst verbaasd toen ik hem opeens te midden van de dieren zag staan. Hij was met de andere kinderen meegegaan. Hij was samen met hen de dieren aan het aaien en aan het verzorgen. In andere woorden: hij heeft zelf de keuze gemaakt en was niet ‘gestuurd’ door een volwassene. Want volwassenen zijn snel geneigd om in te grijpen en het spel van kinderen te sturen. Dat is wat anders dan stimuleren. Het is belangrijk dat het kind zelf het initiatief kan nemen om te ontdekken.
Het was voor mij een bevestiging dat we binnen onze peuterspeelzalen op de goede weg zijn. Binnen onze visie past het dat wij een leer- en speelrijke omgeving bieden waardoor het kind nieuwsgierig blijft en daardoor zelf gaat ontdekken en experimenteren, samen met andere kinderen. Met een moeilijk woord heet dat sociaal-constructivisme. Het vraagt van de begeleiding de kennis van hoe dit op een juiste manier gedaan te krijgen. Hoe creëer je een speel stimulerende omgeving; wanneer meng je in het spel van kinderen; wanneer laat je het kind geworden, het zogenaamde laissez-faire? De Welle heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in de kennisvergroting van de leidsters om dit op een goeie manier te doen.
Dus kinderen leren ook in de vakantie! Doe dingen met je kind of kleinkind waar het zelf keuzes kan maken en de mogelijkheid krijgt om te ontdekken. Daar hoef je alleen maar de goeie omstandigheden voor de scheppen.