• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Let’s meet, greet and celebrate!

Stichting De Welle

Je hoort momenteel op radio en tv over aanslagen, conflicten en oorlogen overal ter wereld. En als gevolg daarvan zijn wereldwijd grote groepen mensen op de vlucht geslagen, wanhopig op zoek naar een veilige plek. Maar dat blijkt niet eenvoudig. Denk aan de situatie rond de Middellandse Zee.

De mogelijke komst van asielzoekers hield en houdt de gemoederen flink bezig in diverse gemeenten. In de gemeente Hellendoorn zijn diverse allochtonen gehuisvest, zowel vluchtelingen als mensen uit bijvoorbeeld Turkije, de Molukken, de Filippijnen, etc. Zij wonen verspreid in alle wijken in onze gemeente, ook bij u in de buurt. Maar kent u uw ‘nieuwe’ buurtgenoten eigenlijk?

Wat zou het fijn zijn als u eens kennis zou maken, een kopje koffie/thee met elkaar zou drinken en als de kinderen met elkaar zouden spelen. Want pas als je elkaar leert kennen wordt wederzijds begrip mogelijk. Zo creëren we samen een gezellige en leefbare buurt.

Om een eerste aanzet te geven, organiseert VluchtelingenWerk Nijverdal-Hellendoorn op dinsdagavond 27 september a.s. een avond in het ZINiN theater in Nijverdal met het motto: Let’s meet, greet and celebrate (with our new neighbours)

Deze avond wordt gezamenlijk ingevuld: muziek, dans, voordrachten, zang, sketches, een column, gesprekjes, etc. Iedereen is van harte welkom om een bijdrage te leveren. Er hebben zich al diverse mensen aangemeld om een optreden te verzorgen, maar ook u kunt zich opgeven om iets te doen. Dus schroom niet en geef u op. Kinderen zijn van harte welkom om mee te doen. Wat zou het mooi zijn als u dan nadien, bijvoorbeeld tijdens het winkelen in het centrum van Nijverdal, iemand tegenkomt die u in het theater ontmoet heeft, een praatje maakt. Met als doel: begrip voor elkaar.

Dus noteer de datum in uw agenda: 27 september 2016. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Kaarten à € 5,- (incl. 1 koffie/thee en hapjes) zijn verkrijgbaar bij het ZINiN theater aan de theaterkassa op de begane grond van de ZINiN bibliotheek in Nijverdal.