• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Meervoudige Intelligenties

Wij bieden uw kind graag een totaalprogramma aan, waarin uw kind zijn of haar unieke ‘talenten  kan ontwikkelen. Wij kiezen ervoor om de methode Piramide te ondersteunen met het model Meervoudige Intelligenties (MI). Waarom doen we dit? Hierdoor kunnen we beter inspelen op de uniekheid van uw kind. 

Bij MI gaat men ervan uit dat kinderen verschillend leren. Ieder kind heeft zijn eigen talenten, ontwikkelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Door kinderen goed te observeren kan men aansluiten op de unieke persoonlijke belevingswereld van ieder kind. Er wordt ingespeeld op waar het kind ‘knap’ in is, op wat het kan en niet op wat het niet kan. Dit geeft het kind zelfvertrouwen en biedt een goede basis om spelend te leren. Men gaat als het ware uit van de eigen kracht van het kind. Dit sluit aan bij de wijze van werken van Stichting De Welle en bij het ontwikkelingsgericht en ontdekkingsgericht werken van het onderwijs.