• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Mensen maken Nederland: Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet

1024 683 Stichting De Welle

Ons land wordt gemaakt door iedereen die er woont. Door de miljoenen mensen voor wie andere mensen helpen de normaalste zaak van de wereld is en die graag vrijwilligerswerk doen. Het geeft veel voldoening en brengt ons in contact met mensen die we anders nooit hadden ontmoet. ‘Mensen maken Nederland’, is het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. In dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan vrijwilligerswerk en spreken we mensen aan om zich in te zetten voor een ander en de samenleving.

Kartrekkers
In de gemeentes Hellendoorn en Wierden zijn HellendoornDoet! en WierdenDoet! kartrekker van dit project. Zij gaan dit jaar aan de slag om vrijwilligerswerk breed onder de aandacht te brengen en vrijwilligerswerk lokaal een gezicht te geven. Dit gaat onder andere vormgegeven worden door: structurele aandacht voor vrijwilligers(organisaties) in de krant, een waarderingscampagne, het opstarten van een vrijwilligerscollege en meer! Tevens gaan Marijke Grutterink en Yvonne Posthuma dit jaar een opleiding volgen om vrijwilligersorganisaties nog beter te kunnen begeleiden naar nieuwe gezichten.

Wil je helpen?
We kunnen de hulp van alle vrijwilligersorganisaties in beide gemeentes goed gebruiken om het jaar van de vrijwillige inzet echt lokaal smoel te geven! Daarom doen we hierbij een oproep.

  1. Stuur foto’s van vrijwilligers in actie naar hellendoorndoet@stichtingdewelle.nl of wierdendoet@stichtingdewelle.nl.  Deze worden in een campagne gebruikt met als doel vrijwilligerswerk in de gemeente een gezicht te geven. Let op: zorg ervoor dat er toestemming van de betrokkenen is!
  2. In samenwerking met HellendoornDoet! en WierdenDoet! besteedt een lokale krant structureel aandacht aan een vrijwilliger uit de gemeente door middel van een interview met foto. Ken je vrijwilligers die voor deze rubriek in aanmerking zouden kunnen komen? Die graag hun verhaal als vrijwilliger willen doen? En die het ook verdienen om de spotlight eens te pakken (denk ook eens aan mensen die wat minder zichtbaar zijn). Meld het bij ons! De vrijwilliger wordt door deze aandacht in het zonnetje gezet, als dank voor de inzet, en uiteraard is er daarbij ook aandacht voor de betreffende vrijwilligersorganisatie! Graag ontvangen we een naam met contactgegevens zodat we hen kunnen benaderen.
  3. Doe mee met Mensen maken Nederland. Breng de campagne onder de aandacht door gebruik te maken van de toolkit op de site van NOV. Via deze toolkit kun je zelf mooie afbeeldingen maken voor social media. Dat kan helemaal op maat. Voeg heel makkelijk je eigen foto of logo toe en kies een kleur waar je vrolijk van wordt. Laat zo eenvoudig zien waar je als organisatie voor staat! En plaats dan je afbeelding op je eigen social media kanalen. Gebruik de hashtag #mensenmakennederland en #hellendoorndoet.

Iedere organisatie in Nederland die zich inzet om met vrijwillige inzet anderen te helpen is van harte welkom om mee te doen aan Mensen maken Nederland. Van buurtinitiatief tot burenhulp en van sportkoepel tot vrijwilligerscentrale. Als jij of jouw organisatie zich in wil zetten om meer en nieuwe mensen te waarderen en betrekken om zich in te zetten voor een ander, dan biedt NOV je daarvoor activiteiten, tools en inspiratie aan. Deelname is grotendeels kosteloos. Het hoeft niet veel tijd en inzet te kosten, maar levert juist veel op. De campagne is op maat te maken voor jouw organisatie.

Dus pak deze kans en doe mee! Meer informatie? Neem contact op met Yvonne Posthuma of Saskia Schreurs van HellendoornDoet!/Stichting De Welle, via 0548-638810. Of met Marijke Grutterink of Ria Maassen van den Brink van WierdenDoet!/Stichting De Welle, via 0546-571693.