• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Met vrijwilligers in gesprek over eenzaamheid!

1024 683 Stichting De Welle

Stichting De Welle organiseert op maandag 23 november een digitale training voor vrijwilligers. Deze training biedt handvatten om binnen vrijwilligerswerk eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken. Vrijwilligers die veel in aanraking komen met anderen en meer willen weten over dit onderwerp worden van harte uitgenodigd om kosteloos deel te nemen. Er is keuze uit twee tijdstippen, namelijk 14.00 uur en 19.00 uur.

Rondom eenzaamheid en sociaal isolement heerst een taboe. Mensen komen er niet graag voor uit dat ze zich alleen voelen, weinig contact hebben met anderen en dus eenzaam zijn. Juist het bespreken van eenzaamheid en de ruimte hebben om hierover te praten maakt dat er wat gedaan kan worden aan de gevoelens die veel mensen – helemaal in deze huidige tijd – ervaren. Het signalen van eenzaamheid en het aangaan van een gesprek hierover is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen ervaren weerstand of vinden het lastig om dit onderwerp aan te snijden wanneer ze vermoeden dat een ander eenzaam is. Hoe waardevol is het dat vrijwilligers de eenzame gevoelens bij mensen kunnen herkennen en dit op een passende manier aan kunnen kaarten. De training gaat hier verder op in.

De Welle heeft de juiste kennis in huis als het gaat om het thema eenzaamheid. Twee beroepskrachten volgen op dit moment een training om hun deskundigheid nog meer te vergroten. Wilt u meer weten over het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid dan zien we u graag bij een van onze twee online trainingen op maandag 23 november van 14.00 t/m 15.30 uur of van 19.00 t/m 20.30 uur. Opgeven kan via De Welle: 0546-571693. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marijke Grutterink: 06-46540113.