• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Nieuw registratiesysteem voor VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn

Stichting De Welle

Begeleiders van VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn hebben een training voor het nieuwe registratiesysteem gevolgd.

VluchtelingenWerk beschikte al jaren over een volgsysteem, waar de werkzaamheden voor cliënten in gerapporteerd werden. Echter, dat systeem voldeed niet meer aan alle wenselijk- en noodzakelijkheden wat deze tijd van onze dienstverlening vraagt.

Nu is er een systeem ontwikkeld op basis van Sharepoint. Een systeem wat helemaal ingericht is naar wat wij nodig achten om de begeleiding van statushouders goed vorm te geven. Gebruiksvriendelijkheid staat daarbij hoog in het vaandel.

Op deze manier is het inzichtelijk hoeveel werk alle medewerkers – betaald en onbetaald – verrichten. Ook kunnen taken makkelijk aan een bepaalde medewerker gekoppeld worden zodat er overzicht ontstaat en iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Daarbij is ook aan te geven of (en hoelang) iemand met een bepaald onderwerp bezig is zodat dubbelingen worden voorkomen.

Een aantal begeleiders is meegenomen in het ontwerpproces om mee te denken over de inrichting en de inbedding in de organisatie goed te laten verlopen.

De begeleiders reageerden enthousiast en zijn blij met dit nieuwe ‘volgsysteem’. Tijdens de training werd er ook nog voor een heerlijke lunch gezorgd.