• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Nieuwe voorzitter bestuur De Welle

Stichting De Welle

Op maandag 11 mei is tijdens de bestuursvergadering van Stichting De Welle afscheid genomen van voorzitter Jan van de Velde die deze taak tien jaar lang heeft vervuld. De eerste twee jaar van SWO en de laatste 8 jaar van De Welle. Jan’s wijze van leiding geven was gericht op het vinden van consensus. Nieuwe ontwikkelingen ging hij niet uit de weg. In overleg met de gemeente is er gesproken over de realisatie van een Raad van Toezicht in plaats van een toezichthoudend bestuur. Ook de ontwikkeling van commerciële activiteiten werd onder zijn leiding besproken. De laatste jaren trokken de bezuinigingen een zware wissel op het besturen. Desondanks wist hij de Welle in het juiste vaarwater te houden.

Wethouder J. Coes was bij het afscheid aanwezig en roemde de constructieve opstelling die hij van het bestuur onder voorzitterschap van Jan mocht ervaren. Richard Benneker heeft de voorzittershamer van hem overgenomen. Hij is geen onbekende in de gemeente Wierden en Hellendoorn als voorzitter College van Bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand.

Het voltallige bestuur van De Welle bestaat momenteel uit: dhr. Kleinlangevelsloo, mw. Reerink, mw. Rudde, dhr. Bekke, dhr. Benneker (van links naar rechts op de foto).

mail formaat 2500 (1)

mail formaat 2500 (5)