• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Nijverdal – Kijk op uw wijk

768 1024 Stichting De Welle

Ook dit jaar is er de mogelijkheid voor besturen van wijkverenigingen en leefbaarheidsgroepen om hun wijk aan te melden voor een wijkschouw. Schouwen van de woonomgeving is een effectieve manier om risico’s en kwetsbare plekken of situaties rond de woning en in de buurt in beeld te krijgen.

Bij een wijkschouw wandelen buurtbewoners samen met het bestuur van de wijkvereniging, raadsleden, politie en iemand van de woningstichting onder leiding van Stichting De Welle door hun wijk. Tijdens deze wandeling worden knelpunten, maar ook de goede dingen, samen bekeken en besproken. Aangezien er tijdens de schouw diverse partijen aanwezig zijn, kunnen er snel beslissingen worden genomen over een eventuele aanpak of vervolg.

Interesse in een wijkschouw in uw wijk? Meld dit dan bij Stichting De Welle via Ina Aitink, telefoonnummer 0548-638810 of i.aitink@stichtingdewelle.nl.