• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Opbrengst dienst Helders Fees voor VluchtelingenWerk

Stichting De Welle

Op 2 augustus jl. werd er aan het begin van het Helders Fees een oecumenische tentdienst gehouden op de Hofmansweide.

De opbrengst van de gehouden collectes (na aftrek van de onkosten) in de tentdienst is geschonken aan het plaatselijke VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn (onderdeel van Stichting De Welle). Het gaat om een bedrag van ruim 774 euro. VluchtelingenWerk is zeer blij met deze bijdrage en zal zorgen dat het een passende bestemming krijgt. Ook via deze weg willen zij alle gevers hartelijk bedanken!

Foto: RHA automatisering