• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Opbrengst kinderpostzegels voor Vluchtelingenwerk

640 427 Stichting De Welle

Leerlingen van de R.K. basisschool “St. Sebastianus” hebben dit jaar erg hun best gedaan om kinderpostzegels te verkopen. De scholen die het meest verkochten, mochten zelf een goed doel aanwijzen. De leerlingen kozen voor de commissie Help Sint helpen. Deze valt onder het Vluchtelingenwerk Nijverdal/Hellendoorn van De Welle. Elk jaar organiseert de commissie Help Sint helpen een Sinterklaasmiddag voor kinderen van 0 tot 8 jaar van ouders met een kleine beurs, zoals minima en statushouders. Hiervoor doet de commissie een beroep op de inwoners van de gemeente Hellendoorn. Naast nieuw en bijna nieuw speelgoed dat hiervoor wordt ingeleverd, kunnen ook financiële giften worden gedoneerd. De cheque van de landelijke organisatie van de Kinderpostzegels is dus meer dan welkom. Op 25 november werd deze formeel overhandigd door leerlingen van St. Sebastianus aan VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn.