• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Openbare vergadering Wmo-raad 19 januari

Stichting De Welle

Maandag 19 januari vergadert de Wmo-raad om 19.30 uur in Het Huis voor Cultuur en Bestuur (Haarlezaal) in Nijverdal. De Wmo-raad adviseert het college van B & W gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid. U kunt hen volgen via facebook/wmoraadhellendoorn. Ook bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. De agenda kunt u downloaden op www.wmoraadhellendoorn.nl. Ook kunt u op de dag van de bijeenkomst contact opnemen met Stichting De Welle, telefoon 0548 – 63 88 00.