• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Openbare vergadering Wmo-raad

Stichting De Welle

Maandag 7 maart vergadert de Wmo-raad om 19.30 uur in Het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. De Wmo-raad is gevraagd advies uit te brengen over de nota mantelzorgcompliment.

De Wmo-raad adviseert het college van B & W gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid.  U kunt hen volgen via facebook/wmoraadhellendoorn. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. De agenda kunt u downloaden op www.wmoraadhellendoorn.nl. Ook kunt u op de dag van de bijeenkomst contact opnemen met het secretariaat (Stichting De Welle), telefoon 0548 – 63 88 00.