• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Openbare vergadering Wmo-raad

Stichting De Welle

Maandag 2 maart vergadert de Wmo-raad om 19.30 uur in Het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. Yvonne Posthuma van Stichting De Welle zal een presentatie verzorgen over gebiedsgericht werken in de woonservicegebieden.

De Wmo-raad adviseert het college van B & W gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid. U kunt hen volgen via facebook/wmoraadhellendoorn. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. De agenda kunt u downloaden op www.wmoraadhellendoorn.nl. Ook kunt u op de dag van de bijeenkomst contact opnemen met het secretariaat (Stichting De Welle), telefoon 0548 – 63 88 00.