• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

OPROEP VOOR DE OUDERCOMMISSIE!

Stichting De Welle

Per 1 januari 2016 zijn peuterspeelzalen verplicht om een oudercommissie in te stellen. Hierdoor kunt u als ouder meepraten en meedenken over de peuterspeelzaal van uw kind. Het betreft bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, beleid t.a.v. spel- en ontwikkelingsactiviteiten, het inspectierapport van de GGD, klachten van ouders en ga zo maar door. Een en ander is vastgelegd in het protocol van de Oudercommissie.
Wilt u betrokken zijn bij het welzijn van uw kind op de peuterspeelzaal en heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie? Neem dan contact op met Femmie Vrijburg, hoofd peuterspeelzalen Stichting De Welle, telefoonnummer 0546-5714693 of f.vrijburg@stichtingdewelle.nl. U kunt ook contact opnemen wanneer u eerst meer informatie wilt.