• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Orde op Zaken

Hulp bij uw administratie
Door allerlei oorzaken raken mensen soms het overzicht kwijt, dat kan door ouderdom komen of door het verlies van een partner. Maar ook door verlies van een baan of door een ziekte/beperking kan het tijdelijk lastig zijn om de administratie op orde te houden. Als er dan in uw directe omgeving niemand is die u kan helpen, kunt u zich aanmelden.

Hoe werkt het?
In een gesprek (persoonlijk of telefonisch) gaan wij nader in op uw hulpvraag. Komt u in aanmerking voor thuisadministratie dan gaan wij op zoek naar een passende vrijwilliger van Orde op Zaken. Taken zijn in principe kortdurend (2 uur) van aard. Mocht blijken dat dit onvoldoende is, dan wordt in overleg met de coördinator of ouderenadviseur gezocht naar mogelijkheden.

Mogelijke taken
Helpen ordenen en opruimen van de administratie
Helpen op orde houden van de administratie (langdurend)
Uitleggen en toelichten van administratieve handelingen en inhoud briefwisselingen
Posten van brieven en aanvragen
Hulp bij bankzaken
Hulp bij het uitzoeken van financiële zaken.

Meer informatie of aanmelden
Aanvragen voor hulp bij de administratie kunt u aanmelden bij De Welle, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, telefoon 0548 – 638810.