• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Ouderenadviseur

Bij het ouder worden breekt ooit een moment aan waarop u denkt: ‘Ik heb hulp nodig’. Dan is het goed om te weten dat de ouderenadviseur van Stichting De Welle met advies voor u klaar staat. De ouderenadviseur is deskundig op het gebied van wonen, welzijn en zorg en beantwoordt alle vragen die u tegenkomt als u ouder wordt.

Hoe werkt het?
De adviseur werkt onafhankelijk. Ze kijkt samen met u wat de problemen zijn en komt zo nodig bij u thuis om te luisteren en te praten. Ze kan u informatie geven over de mogelijkheden die er zijn en kijkt samen met u naar het best mogelijke antwoord op uw vraag. Ook zoekt ze samen met u de juiste persoon of instantie. Indien nodig kan de ouderenadviseur ondersteunen of bemiddelen.
De ouderenadviseur heeft contacten met o.a. de gemeente, woningstichting, thuiszorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en hulpverlenende instanties.

Voor wie?
De ouderenadviseur is er voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn. U kunt een beroep doen op de ouderenadviseur voor een goed gesprek, als u een moeilijke keuze moet maken of een probleem heeft. Ook als u zich zorgen maakt over een oudere in uw omgeving kunt u bij de ouderenadviseur terecht.

Contact
Meer weten of een afspraak maken? De ouderenadviseur, Marisca Hutten, is telefonisch bereikbaar op 0548-638819. Bij geen gehoor kunt u ook met het algemene nummer van Stichting de Welle bellen op 0548-638810 of een e-mail sturen naar m.hutten@stichtingdewelle.nl.