• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Overijssels Noaberschapsfonds

Stichting De Welle

De Provincie Overijssel verleende op 10 december 2014 een subsidie van 1 miljoen Euro aan het Oranje Fonds voor het Overijssels Noaberschapsfonds. Hiermee zal het Oranje Fonds in de komende tien jaar grote en kleine maatschappelijke initiatieven in de provincie Overijssel financieren.

De subsidie vloeit voor uit een speciaal budget om het sociaal flankerend beleid rond de kerntaken van de provincie vorm te geven. Voor dit budget is in 2011 door drie statenleden een motie ingediend wat resulteerde in een populaire regeling waarop tientallen grote en kleine maatschappelijke organisaties in Overijssel een beroep deden. Met het Overijssels Noaberschapsfonds wordt hier bij het Oranje Fonds een duurzaam vervolg aan gegeven.

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: ‘Het Oranje Fonds is zeer verheugd met deze subsidie van de provincie Overijssel. Organisaties uit Overijssel zijn verhoudingsgewijs bescheiden voor wat betreft aanvragen bij het Oranje Fonds. Met het Overijssels Noaberschapsfonds hopen we in de komende jaren zeker tweehonderd initiatieven te kunnen steunen. Bovenal hopen we dat meer organisaties die aan de doelstellingen van het Oranje Fonds voldoen, een beroep op de financieringsmogelijkheden gaan doen.’

Organisaties uit de provincie Overijssel kunnen gebruik maken van de reguliere aanvraagprocedures van het Oranje Fonds. U hoeft dus geen aparte formulieren hiervoor te gebruiken, wel zo makkelijk! Indien uw aanvraag aan alle reguliere criteria voldoet en er een toekenning wordt toegezegd, kunnen we dit toekennen uit het Overijssels Noaberschapsfonds of uit het algemene budget van het Oranje Fonds.