• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Peuterspeelzaal in beweging

Stichting De Welle

Stichting Peuterspeelzalen gemeente Hellendoorn, GGD Twente, Fysiosens, Stichting De Welle, diëtistenpraktijk Almelo en Sportservice Overijssel slaan de handen ineen met ‘Peuterspeelzaal in Beweging’. Samen gaan ze jonge gezinnen stimuleren tot een gezonde leefstijl, waarbij sport, bewegen én gezonde voeding als vanzelfsprekend in het dagelijks leven worden geïntegreerd.

Op de peuterspeelzalen Bruintje Beer, Robbedoes, ’t Hummeltje,  Hompeltje en Pompeltje worden extra bewegingslessen gegeven door fysiotherapeute Irma van der Dussen en een sportconsulent Rob van Egmond.

Om structureel tot een gezonde en actieve leefstijl voor peuters te komen is de betrokkenheid van ouders van groot belang. Voor hen zullen daarom, onder andere in samenwerking met de buurtsportcoach en de diëtist, workshops worden georganiseerd. De peuterspeelzaalleidsters worden daarnaast geschoold, door Sportservice Overijssel, om de beweegactiviteiten ook zelf aan te bieden aan de peuters. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een Beweegapp die door Uitgeverij Onlineklas is ontwikkeld. In het kader van Peuterspeelzaal in Beweging zal deze app worden doorontwikkeld ten behoeve van de beweegactiviteiten op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

In onze gemeente zijn er voor de jongste peuters nog weinig mogelijkheden om te bewegen. Peuterspeelzaal in Beweging gaat daarom met sport- en beweegaanbieders de verbinding leggen en samen met hen een gevarieerd spel- en beweegaanbod realiseren. Peuterspeelzaal in Beweging wordt gerealiseerd in de periode november 2016 tot en met september 2018.

Op donderdagmiddag 16 februari, om 15.30 uur, gaat wethouder J. Coes het officiële startsein geven voor de start van het project op peuterspeelzaal Bruintje Beer, Leerlooierstraat 4 te Hellendoorn.