• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Peuterspeelzaal Robbedoes viert 45 jarig bestaan

1024 683 Stichting De Welle

Peuterspeelzaal Robbedoes in Enter bestaat 45 jaar. Dit werd gevierd op woensdag 29 januari met een interactieve voorstelling van Dolf Moed. Circa 45 peuters kwamen hiervoor samen met hun (groot)ouders naar het Dienstgebouw in Enter, waar zij feestelijk werden ontvangen. Tijdens de voorstelling over ‘Beertje Blom’ werden de peuters uitgedaagd om vragen te beantwoorden, te helpen met zoeken of werden zij op andere wijze actief betrokken in het verhaal. Er werd dan ook volop gezongen en gedanst. Na afloop was er voor iedereen een hapje en een drankje en kregen alle peuters een cadeautje ter gelegenheid van het jubileum.

 

Over Robbedoes
Peuterspeelzaal Robbedoes is opgericht op 3 december 1974. In die tijd werkten er uitsluitend vrijwilligers, zowel wat betreft het bestuur als de leidsters. In de loop der jaren is er veel veranderd. Sinds 1 januari 2009 valt peuterspeelzaal Robbedoes onder Stichting De Welle. Net als bij alle andere peuterspeelzalen van De Welle zijn de leidsters beroepskrachten, die bovendien allemaal VVE-gecertificeerd zijn. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit houdt onder meer in dat ook peuters met een VVE-indicatie hier welkom zijn. Met een VVE-indicatie kan een peuter extra begeleiding krijgen ter voorbereiding op het reguliere basisonderwijs.

Peuterspeelzalen De Welle
Naast deze VVE-indicatie onderscheiden de peuterspeelzalen van De Welle zich doordat de leidsters inspelen op de belevingswereld van de peuters en wat zij al kunnen. Kinderen krijgen hier alle ruimte om zich te ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past. Hierdoor hebben zij plezier in wat ze doen en ontwikkelen zij zich spelenderwijs. Elk kind leert daarbij op zijn eigen manier en in een eigen tempo. Door de kinderen goed te observeren, kunnen de leidsters aansluiten op de unieke persoonlijke belevingswereld van elk kind. Zij spelen in op waar een kind goed in is en gaan uit van eigen kracht. Dat geeft een kind zelfvertrouwen en biedt een goede basis om spelend te leren. Met deze ontwikkelings- en ontdekkingsgerichte werkwijze worden de kinderen alvast voorbereid op het primair onderwijs. www.stichtingdewelle.nl/doelgroepen/peuters.