• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Pilot: taalondersteuning kinderen van minima en statushouders bewijst meerwaarde

1024 683 Stichting De Welle

Stichting Vluchtelingenwerk Nijverdal/Hellendoorn, onderdeel van De Welle, heeft in samenwerking met de NT2 begeleider/taalcoach en Kennis Educatie Centrum in de gemeente Hellendoorn een pilot georganiseerd. Het doel van deze pilot was te onderzoeken of minima-kinderen van basisschoolleeftijd baat hebben bij extra begeleiding. In 4 maanden tijd maakte een groep kinderen gebruik van deze ondersteuning. Hierbij werd een digitaal programma, dat hen ondersteunde op het gebied van de Nederlandse taal, ingezet.

Digitaal programma
Het digitale ondersteuningsprogramma heeft in de pilot zijn meerwaarde bewezen. Kort samengevat helpt dit programma bij het aanvullen van eventuele gaten die in de taal zijn ontstaan of van taalkennis die de kinderen nog. Het programma sluit goed aan op alle methodes die de basisscholen hanteren en kan dus prima naast de schoolmethode gebruikt worden. De opzet is om een kind in zijn/haar eigen tempo op niveau te krijgen en aan te laten sluiten op het beoogde niveau van de klas. De ervaringen van deze pilot waren dusdanig positief dat men bezig is met het schrijven van een projectplan om een groep kinderen nog langer, een jaar in totaal, te laten begeleiden.

Basistaal
Uit de pilot bleek ook dat er een groep kinderen van statushouders is die langdurig aan onveilige situaties zijn blootgesteld en daardoor geen eigen basistaal hebben. Is er geen basistaal dan is het ook lastiger een andere taal te leren. Extra ondersteuning kan dus – ook voor deze groep – zeker welkom zijn.