• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Samen de trend doorbreken – Doe mee aan de Week tegen Eenzaamheid

940 788 Stichting De Welle

Van 1 t/m 8 oktober 2020 is het de Week tegen Eenzaamheid. In deze week staat ontmoeting en verbinding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. In de gemeente Wierden worden van 5 tot en met 9 oktober diverse activiteiten georganiseerd door stichting De Welle, de werkgroep Eenzaamheid en de gemeente Wierden.

Samen de trend doorbreken

Donderdag 10 september 2020 heeft wethouder Johan Coes zijn handtekening gezet onder het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de gemeente Wierden de trend van eenzaamheid onder de inwoners doorbreken. Dit gebeurt met een brede beweging in de samenleving die ervoor staat dat ouderen meedoen en voelen dat ze ertoe doen – ook als ze minder vitaal en actief zijn. Maar ook steeds meer jongeren voelen zich eenzaam met name door grote verandering in sociale activiteiten. De corona-crisis heeft nog maar eens extra duidelijk gemaakt waarom het van belang is om aandacht te blijven vragen voor het tegengaan van eenzaamheid. In de gemeente Wierden trekken verschillende partijen gezamenlijk op om eenzaamheid, onder jong én oud, breder onder de aandacht te brengen en om de krachten te bundelen. Samenwerking is hierbij essentieel, om zo ook vraagstukken zoals bijvoorbeeld onzichtbare eenzaamheid het hoofd te kunnen bieden. Er gebeurt veel in Wierden waar mensen zich bij aan kunnen sluiten!

Activiteiten Week tegen Eenzaamheid

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid worden er diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er in de Week tegen de Eenzaamheid een gebakjesactie. Mensen kunnen zich aanmelden om twee gebakjes te komen halen waarmee ze vervolgens op bezoek gaan bij iemand waarvan ze denken dat hij/zij een bezoekje wel fijn zou vinden. Op dinsdag 6 oktober is de gebakjesactie op de markt in Wierden. Hier staat een ingerichte woonkamer en wordt er aandacht besteed aan het in gesprek gaan met mensen.

Woensdag 7 oktober is er om 11.00 uur een webinar over jong en eenzaam dat wordt verzorgd door Dr. G. Lodder (ontwikkelingspsycholoog en gespecialiseerd in eenzaamheid bij jongeren) en S. de Vries (projectmedewerker Movisie). Mensen kunnen de webinar volgen door zich aan te melden via https://www.webinartv.nl/agenda/jong-eenzaam/.

Donderdag 8 oktober vindt er een workshops Friends plaats waarin deelnemers op een informatieve, speelse en creatieve manier geïnspireerd worden om contacten te verdiepen en nieuwe relaties aan te knopen.

Meer weten over de Week tegen Eenzaamheid? Kijk dan op www.wierden.nl/weektegeneenzaamheid of op www.stichtingdewelle.nl/agenda-de-welle-wierden/