• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Speelgoed gezocht voor Sinterklaasmiddag

Stichting De Welle

Hoewel het nog enige tijd duurt voor Sinterklaas en zijn geweldige assistenten weer in Nederland komen,  is de Sinterklaascommissie “help Sint helpen”  al wel weer gevraagd door Sinterklaas om hem ook dit jaar weer te helpen met de organisatie van de Sinterklaasmiddag voor vluchtelingen en andere minima.  Uiteraard wil de commissie dat graag doen, maar ook zij kunnen het niet alleen.

Helpen kan op 2 manieren.

Door een financiële bedrage op NL18RABO 0120904411 op naam van st. de Welle t.n.v. Help Sint helpen. Ook kunt u nieuw, of zo goed als nieuw gebruikt, speelgoed en of schone, hele knuffels aanbieden. Dit speelgoed moet geschikt zijn voor kinderen van 0 tot en met 8 jaar. Sinterklaas vindt het heel belangrijk dat de commissieleden er op toezien dat het werkelijk speelgoed is dat door Sinterklaas goedgekeurd gaat worden. Daarom is het van belang dat de kwaliteit van het aangeboden speelgoed perfect is. Indien u speelgoed wilt aanbieden kunt u een mailtje sturen met uw naam, adres en telefoonnummer naar sintvoorvluchtelingenwerk@hotmail.com.