• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Statushouders tevreden over begeleiding VluchtelingenWerk De Welle

1024 684 Stichting De Welle

Statushouders in de gemeente Hellendoorn zijn blij met de begeleiding die zij krijgen van het VluchtelingenWerk van De Welle. Dat is de conclusie van het tevredenheidonderzoek dat is gehouden onder statushouders die langer dan twee jaar in de gemeente Hellendoorn wonen.

Vragen die hierbij aan bod kwamen waren: In hoeverre zijn statushouders tevreden met de begeleiding die Vluchtelingenwerk De Welle hen op dit moment biedt? Aan welke andere vormen van ondersteuning hebben de statushouders behoefte? Hoeveel gebruik wordt er nog gemaakt van de begeleiding die VluchtelingenWerk De Welle biedt aan statushouders die langer dan twee jaar in Nederland verblijven?

Positief
Uit de interviews kwam naar voren dat de statushouders over het algemeen tevreden zijn over de begeleiding die zij krijgen. Zo wordt het spreekuur ervaren als een goede manier om hulp te bieden, omdat het laagdrempelig is en statushouders vrij snel antwoord hebben op hun hulpvraag. Ook de thuisbegeleiding vinden ze positief. Tijdens deze momenten is alle aandacht voor hen en krijgen ze onder andere uitleg over alle nieuwe dingen die op hen afkomen. Wel gaven de respondenten dat zij de periode van de thuisbegeleiding aan de korte kant vonden. Deze zou wat hen betreft langer mogen duren. Ander aandachtspunt dat werd genoemd, is de begeleiding rondom zaken als de belastingdienst en zorgverzekeringen. Statushouders hebben hierover veel vragen. Ook werd aangegeven dat zij behoefte hebben aan meer activiteiten, met name om  hun sociale netwerk te kunnen uitbreiden.

Benieuwd naar het hele onderzoek? Neem dan contact op met Henk Veenstra, coördinator VluchtelingenWerk van De Welle, telefoon 0548-638794 of per e-mail: h.veenstra@stichtingdewelle.nl.