• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Stichting De Welle verhuist naar Huis voor Cultuur en Bestuur

Stichting De Welle

Vanaf 1 maart 2016 neemt Stichting De Welle haar intrek in het Huis voor Cultuur en Bestuur (ingang Constantijnstraat). Dit betekent dat de stichting haar werkzaamheden voortzet  vanaf deze nieuwe locatie.

De keuze om te verhuizen vloeit voort uit de ontwikkelingen rondom de Wmo en de Jeugdzorg en sluit aan bij de doelstelling van de gemeente om de zorg voor de inwoners van Hellendoorn zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De stichting werkt  steeds meer samen met haar netwerkpartners en de gemeente. Het werken vanuit één locatie is daarbij een logische stap die de continuïteit van de dienstverlening ten goede komt. Een aantal van die partners is al gehuisvest in dit deel van het Huis voor Cultuur en Bestuur, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, De Stichting Vrijwillige  Thuiszorg, het Consultatiebureau GGD Twente, het Maatschappelijk werk Noord West Twente, MEE IJsseloevers en ZorgAccent.

Dienstverlening blijft overeind

Stichting De Welle verlaat de Dahliastraat waar zij bijna 15 jaar gehuisvest is geweest. Hier werden jarenlang  alle activiteiten rondom welzijn in de gemeente Hellendoorn  samengebracht en gecoördineerd.

De dienstverlening aan de burgers zal door de verhuizing niet veranderen. Stichting De Welle blijft een professionele, maar laagdrempelige organisatie waar inwoners van de gemeente Hellendoorn altijd terecht kunnen voor advies, ondersteuning, en een luisterend oor.

Ook de organisaties  die nu gehuisvest zijn aan de Dahliastraat verhuizen mee: VluchtelingenWerk, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn, Stichting Boom, Stichting Hulpfonds, Stichting Steunpunt Minima en de Reisvereniging.

Organisaties die nu nog gebruik maken van de vergaderruimten en dat in de toekomst niet meer kunnen,  zijn geïnformeerd.  Stichting De Welle kijkt met hen naar alternatieve mogelijkheden.