• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Support project

Stichting De Welle

Support is een initiatief van de Vrijwilligerscentrale Wierden en Woonservice. Het doel het Supportproject is vrijwilligers te werven voor mensen die door sociale, lichamelijke, psychische of mentale problemen in een isolement zijn geraakt.

In Wierden zijn we per september gestart met het Supportproject, een initiatief van Woonservice en Stichting De Welle Wierden. Doel is om vrijwilligers te werven om zo de kwetsbaarheid van mensen te voorkomen of te verminderen door de ondersteuningsvraag van mensen te verhelderen en samen te zoeken naar oplossingsmogelijkheden. Daarnaast een luisterend oor te bieden en te activeren daar waar mogelijk.

Doelgroep zijn de kwetsbare inwoners of mensen met kans op kwetsbaarheid in de gemeente Wierden, zonder indicatie, met een ondersteuningsvraag, welke niet direct opgelost kan worden.

Een soort maatjesproject waarvoor we vrijwilligers werven en opleiden. De vrijwilliger ( supporter)  gaat 4 tot 8 keer op bezoek om op een laagdrempelige wijze de eigen kracht van de vrager te versterken. De vrijwilliger stimuleert en activeert de vrager, waarbij de vrager zelf de regie behoudt. Indien er een ondersteuningsbehoefte blijft bestaan dan zal doorverwijzing plaatsvinden.

Ieder mens heeft wel wat te bieden aan een ander. Supporter zijn hoeft dan ook niet ingewikkeld te zijn. Vrijwilligers krijgen vooraf een training van drie dagdelen.

Wilt u supporter worden of er meer over weten, neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale, tel. 0546-571693.