• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Taakstelling 2017

Stichting De Welle
Elke gemeente moet statushouders huisvesten. Voor de gemeente Hellendoorn geldt dat natuurlijk ook.
 
In de eerste helft van dit jaar moeten er nog 19 statushouders worden gehuisvest (Rijksoverheid.nl).
 
De taakstelling voor de tweede helft van 2017 is ook bekend, namelijk 21 statushouders.
 
De taak aan VluchtelingenWerk is om deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden op maatschappelijk, financieel en juridisch vlak. Ook worden de statushouders begeleid naar een passende taalaanbieder, zoals we dat al sinds de wetswijziging in 2013 uitvoeren. In de gemeente Hellendoorn zijn dan ook alle statushouders in beeld en worden hierin gecoacht door trajectbegeleiders. We zijn trots op deze lokale resultaten!