• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Taalpunt Nijverdal zoekt taalvrijwilligers

Stichting De Welle

In Nederland leven 1,5 miljoen mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Wie als volwassene moeite heeft met lezen en schrijven, loopt daar niet gauw mee te koop. Er rust een groot taboe op laaggeletterdheid. Veel mensen die hiermee te maken hebben, schamen zich. Ze vermijden situaties waarin ze moeten lezen of schrijven en richten hun leven zo in, dat ze er zo min mogelijk mee te maken krijgen. In Nijverdal zijn voorbereidingen gestart voor het opzetten van een Taalpunt om laaggeletterden naar een hoger lees- en schrijfniveau te helpen. Verschillende organisaties bundelen hun krachten om dit mogelijk te maken, de ZINiN bibliotheek, ROC van Twente, gemeente Hellendoorn en Stichting De Welle.

Op dit moment wordt druk gezocht naar mensen die laaggeletterden willen helpen met beter leren lezen en/of schrijven. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunt u iemand 1 op 1 helpen om zijn of haar doelen te bereiken, maar een klein groepje begeleiden behoort ook tot de mogelijkheden. Vrijwilligers krijgen een training van 4 dagdelen aangeboden. Op donderdagavond 20 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerde vrijwilligers. Aanmelden kan via De Welle: 0548-638810.