• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Taalwandeling Taalpunt Wierden op 8 september

749 499 Stichting De Welle

Taal maakt gezonder

Lekker wandelen door de mooie natuur, onder een stralend zonnetje en ondertussen de Nederlandse taal beter leren spreken, dat kan ook op anderhalve meter afstand. En dat is de bedoeling van de taalwandeling die het Taalpunt Wierden heeft opgezet in de Week van Lezen in Schrijven op dinsdag 8 september. Deelnemers van taaltrajecten én hun vrijwillige taalcoaches gaan op wandeling en zijn zo met taalles bezig.

Een mooie manier om te wandelen en tegelijkertijd de taal te leren. Hiermee wordt voorkomen dat sommige deelnemers in een sociaal isolement terechtkomen. “Als je de taal niet vaardig bent, is het al lastig om mee te doen in onze samenleving. De beperkingen van corona hebben dit nog eens extra moeilijk gemaakt en daarom willen we met de taalwandeling mensen activeren om weer met taal oefenen bezig te gaan.”

Vrijwilligers en hun deelnemers worden opgeroepen zich aan te melden voor de wandeling. De regels rond corona worden in acht genomen. Belangstellenden kunnen zich melden door te bellen met 0546-571693 of een mail te sturen naar taalpuntwierden@stichtingdewelle.nl