• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

begeleiding

Datum uitzending documentaire bekend!
Stichting De Welle

  Op 23 november 2016 vond de tweede opnamedag plaats voor een documentaire over het thema leven in de buurt. De eerste opnamedag stond in het teken van de komst…

Taakstelling 2017
Stichting De Welle

Elke gemeente moet statushouders huisvesten. Voor de gemeente Hellendoorn geldt dat natuurlijk ook.   In de eerste helft van dit jaar moeten er nog 19 statushouders worden gehuisvest (Rijksoverheid.nl).  …