• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

huizen

Taakstelling 2017
Stichting De Welle

Elke gemeente moet statushouders huisvesten. Voor de gemeente Hellendoorn geldt dat natuurlijk ook.   In de eerste helft van dit jaar moeten er nog 19 statushouders worden gehuisvest (Rijksoverheid.nl).  …