• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

inburgeren

De participatieworkshop
Stichting De Welle

Het ondertekenen van de participatieverklaring is een verplicht onderdeel geworden van het inburgeringsexamen. Met het ondertekenen van deze verklaring erkennen statushouders de normen, waarden en de Nederlandse grondwet. In de…