• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

support

Support project
Stichting De Welle

Support is een initiatief van de Vrijwilligerscentrale Wierden en Woonservice. Het doel het Supportproject is vrijwilligers te werven voor mensen die door sociale, lichamelijke, psychische of mentale problemen in een…