• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

taalpunt

Taalpunt Wierden
Stichting De Welle

Eén op de negen volwassen Nederlanders is laaggeletterd. Met lezen en schrijven hebben zij grote moeite. Een brief van de belasting of woningstichting begrijpen, het kopen van een treinkaartje of…