• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

vrijwilligerswerk

Nieuw: het Prikbord, voor hulpvragen bij u in de buurt!
931 620 Stichting De Welle

NIEUW OP HELLENDOORNDOET.NL / WIERDENDOET.NL : HET PRIKBORD Steeds meer mensen zoeken incidenteel hulp van een vrijwilliger. Bijvoorbeeld iemand die kan helpen met het versjouwen van een kast of opruimen…

Vrijwilligersvacature: huisbezoeker
Stichting De Welle

De huisbezoeker bezoekt de cliënten op geijkte momenten in de begeleiding die wordt geboden door VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn. De geijkte momenten zijn als volgt: 1 ½ maand, 3 maanden, 6 maanden,…

(Vrijwilligers)werk voor statushouders? Het kan (en mag)!
Stichting De Welle

De recente asielstroom leidt niet alleen tot uitdagingen; het leidt ook tot kansen. Een groot deel van de vluchtelingen in Nederland is inmiddels statushouder en mag aan het werk. Wilt…