• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

werk

(Vrijwilligers)werk voor statushouders? Het kan (en mag)!
Stichting De Welle

De recente asielstroom leidt niet alleen tot uitdagingen; het leidt ook tot kansen. Een groot deel van de vluchtelingen in Nederland is inmiddels statushouder en mag aan het werk. Wilt…