• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

The Oasis Game, Zarzalejo – Spanje

Stichting De Welle

Ik krijg spontaan weer een glimlach op mijn gezicht als ik terug denk aan de oude man uit het dorpje, Oasis game oude man80 jaar was hij. En kippenvel volgt als ik weer denk aan wat hij vertelde op de dag voor ons vertrek: ”Vandaag is mijn leven veranderd. Ik wist niet dat dít in mijn dorp mogelijk was.”

Tien dagen ben ik in Spanje geweest om een training te volgen van Elos Nederland: The Oasis Game.
Zoals Elos het doel zelf omschrijft: ‘Het realiseren van de meest gemeenschappelijke droom van de wijk op een interactieve, laagdrempelige en speelse manier.’

Zarzalejo, een klein en rotsachtig dorpje in Spanje met ongeveer 1500 inwoners, waarin veel verschillende culturen en groepen mensen naast elkaar leefden zonder enige vorm van verbondenheid. We zijn de buurt ingegaan om te kijken naar wat is, wat leeft er en hoe de mensen wonen. We hebben met bewoners gesproken over Zarzalejo. Door de juiste vragen te stellen krijg je veel te weten over mensen, hun talenten en dromen.

Een ruime week lang was Zarzalejo in de ban van de Oasis Game. Men sprak erover in de kroegen, in de winkels, in de moskee en op het schoolplein. De game opende plekken die normaal gesproken gesloten bleven, bijvoorbeeld de Moskee waar wij werden uitgenodigd om over de Islamitische gemeenschap in het dorp te praten. Dit was een heel grote stap naar verbondenheid voor Zarzalejo. De houding van de dorpsbewoners veranderden hierdoor langzaam van afwachtend naar meedenkend naar actief bijdragend. Mensen wilden aan hun dorpsgenoten laten zien welke talenten ze bezitten, ze wilden hun dromen delen en ze wilden fysiek bijdragen aan de gemeenschappelijke droom; een gemeenschapstuin met oven, moestuin, speelplaats, theater en een ontmoetingsplek. Alle materialen die hiervoor nodig waren, kwamen uit het dorp. Iedereen had wel iets bruikbaars voor ons liggen. Van pallets tot spijkers en van gereedschap tot plantjes voor in de moestuin.

De buurt ging aan de slag en de bewoners betrokken er zelf weer andere dorpsgenoten bij; ze voelden zich verantwoordelijk voor hun plek en kwamen er achter dat er veel talenten zijn in het dorp en dat je die goed kunt gebruiken om elkaar voort helpen. Na tien Oasisdagen lag er een begin van een gemeenschapspark inclusief fundament voor een steenoven. En nieuwe vriendschappen werden zichtbaar. De koppen zijn bij elkaar gestoken en daar zijn concrete actieplannen uitgekomen voor in de toekomst. Het doel van de Oasisgame is ruimschoots behaald. Zarzalejo is een hechter en zelfstandiger dorp!

Ik heb gelachen, hard gewerkt, veel gepraat, geluisterd, nieuwe inzichten gekregen, mensen omhelsd en soms gewoon even zitten toekijken.  Ik heb genoten van alle bijzondere dingen die gebeurden. Tien dagen in een dorp in Spanje. Hoe een groep vreemdelingen door het geven van oprechte aandacht zorgt voor verbindingen en verbondenheid. Een ervaring die bijna niet te omschrijven is. Daarom de onderstaande QR-code met een filmpje om nog een beter beeld te krijgen van mijn ervaringen.

Ivette Spoolder
Jongerenwerker

Link naar Youtube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=4fJ5rC2T1rc

Oasis game

QR code