• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Thema van Week van de Opvoeding: CONTACT

Stichting De Welle

Deze week is het De Week van de Opvoeding. De laatste jaren wordt tijdens de eerste week van oktober aandacht besteed aan ‘opvoeden’. En opvoeden wordt niet altijd ervaren als een makkelijke taak.

Opvoeden heeft onder andere te maken met het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. En dat is een belangrijke taak van de peuterspeelzaal.

Het thema van dit jaar is ‘Contact’. En daar haakt als het ware De Welle mooi op in. De leidsters van de peuterspeelzalen van De Welle in Wierden zijn namelijk begonnen aan een training geheten Taal- en Interactie Training. En ‘interactie’ is natuurlijk ‘contact’.

Voor een goed contact met kinderen is het belangrijk om een veilige en vertrouwde relatie met jonge kinderen op te bouwen. Je geeft ze het gevoel dat ze er mogen zijn en dat zij op jou kunnen rekenen. Hierbij spelen zes interactievaardigheden een belangrijke rol.

De eerste is dat je aanvoelt wat het kind bezig houdt en daar weet je op een goede manier op te reageren. De tweede is dat je het kind de ruimte geeft om zelf oplossingen te vinden en keuzes te maken. In andere woorden: ruimte geven om zichzelf te zijn. De derde is structuur, grenzen en regels geven. De vierde is door te praten, uit te leggen en naar het kind te luisteren. De vijfde is aansluiten bij waar het kind mee bezig is en hem dan een stapje verder te helpen. Zo wordt zijn ontwikkeling gestimuleerd. De zesde is contact tussen kinderen onderling te ondersteunen.

Dit is in een notendop waar de training over gaat. Tijdens de bijeenkomsten gaan de leidsters trainen hoe zij nog beter contact kunnen maken met de peuters, hun contacten ondersteunen en waar de leidsters daarbij op moeten letten. Er zal onder andere gebruik worden gemaakt van video-opnames. Zo kan de leidster leren naar zichzelf te kijken en dit te analyseren. Uit onderzoek is gebleken dat ‘video interactie training’ een prachtig middel is die ervoor zorgt dat wat wordt geleerd ook beter wordt toegepast. Daardoor is het heel effectief.

De Welle is blij met de subsidie die door het Rijk is verstrekt om deze training te bekostigen. Het Rijk is in de overtuiging dat het belangrijk is om in het jonge kind te investeren. Dit doet het Rijk op meerdere manieren om kinderen evenveel kansen te geven. Zodoende kan het kind zich op een goede manier ontplooien waardoor het goed zal kunnen functioneren in de maatschappij. De Welle volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet waardoor haar peuterspeelzalen een hoge kwaliteit blijven bieden.