• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Themabijeenkomst dementie

Stichting De Welle

Op woensdag 5 april organiseert de Wmo-raad om 19.30 uur in het Huis voor Cultuur en Bestuur een informatieve themabijeenkomst over het thema dementie. De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk en u bent van harte welkom om mee te praten.

Dementie verandert jouw leven, dat van je naaste en je omgeving. Demografische gegevens vertellen ons dat het aantal inwoners afneemt en dat de groep 65+ toeneemt. Dat is voor de gemeente Hellendoorn niet anders. Cijfers vertellen ook dat 70% van de dementerenden thuis woont. Maar wat betekent dat nou precies voor dementeren, partners en kinderen?

De ouderenadviseur van Stichting De Welle vertelt aan de hand van cijfers en praktijkervaringen over de verschillende soorten van dementie, over de impact die dit met zich meebrengt en de mogelijkheden van hulpverlening en zorg.

De Wmo-raad hoopt op een interessante dialoog tussen gastsprekers en aanwezigen. De Wmo-raad adviseert het college van B & W gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid.  U kunt hen volgen via facebook/wmoraadhellendoorn.