• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Themabijeenkomst Klachtenprocedure of vertrouwenspersoon

Stichting De Welle

De Wmo-raad Hellendoorn organiseert op 5 april een themabijeenkomst met als thema: “Klachtenprocedure of vertrouwenspersoon?” De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur in de Haarlezaal in het Huis van Cultuur en Bestuur in Nijverdal. Spreker op deze avond is de heer Johan Feenstra, directeur van Zorgbelang Overijssel, een organisatie die zich bezig houdt met meldpunten en ombudsfuncties binnen gemeenten en advies op het gebied van onafhankelijke cliëntenondersteuning.

 Loopt u ook wel eens aan tegen de gemeente? Vraagt u zich ook wel eens af of uw probleem met de gemeente altijd via een “formele” weg moet worden opgelost? Zou het makkelijker of efficiënter kunnen? Dat zijn onderwerpen waar de Wmo-raad Hellendoorn graag met u over in gesprek gaat tijdens de themabijeenkomst op 5 april 2016.

 In de contacten met de gemeente Hellendoorn lopen mensen soms tegen problemen op. Dit kunnen problemen zijn omdat een aanvraag niet gehonoreerd wordt, maar ook omdat er iets mis gaat in de communicatie tussen de ambtenaar en de burger. Als je het niet eens bent met het niet toekennen van een aanvraag, kun je een bezwarenprocedure bij de gemeente te starten en staat daarna meestal beroep bij de rechter open. Echter in het geval van miscommunicatie, op welke wijze dan ook, dan kun je naar de klachtencommissie van de gemeente en in tweede instantie naar de Nationale Ombudsman, waar de gemeente Hellendoorn bij is aangesloten.

 De Wmo-raad Hellendoorn vraagt zich af of die laatste weg wel de meest interessante is, zowel voor de burger als voor de gemeente. De Wmo-raad denkt dat het in veel gevallen misschien efficiënter en bevredigender zou zijn om met behulp van een zogenaamde vertrouwenspersoon tot een oplossing proberen te komen. En daarover willen wij graag met inwoners van de gemeente Hellendoorn van gedachten wisselen.

 De themabijeenkomst is vrij toegankelijk. U hoeft zich niet op te geven. Meer weten? Bel met Stichting De Welle, 0548-638803 of mail naar info@wmoraadhellendoorn.nl.