• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Training ‘verontrustende signalen bij jeugdleden, wat kun je doen’

Stichting De Welle

Voor vrijwilligers die werken met kinderen en jongeren en hen geregeld zien.

Gemiddeld hebben één of twee kinderen in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling of is getuige van huiselijk geweld.

Maak jij je, als vrijwilliger, wel eens zorgen om een kind of jongere? Of het met hem of haar wel goed gaat? Als vrijwilliger speel je een belangrijke rol in de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren. Je wilt zo goed mogelijk een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. Vrijwilligers zijn geen hulpverlener, maar hebben wel een verantwoordelijkheid.

Op dinsdag 6 januari 2015 organiseert Scouting Overijssel in samenwerking met Stichting De Welle een training: ‘Verontrustende signalen bij jeugdleden, wat kun je doen?’
Tijdens de training wordt ingegaan op signalen die jij opvangt en die maken dat jij je zorgen maakt over een kind/ jongere. We maken kennis met de termen kindermishandeling,
huiselijk geweld en spreken over de grens tussen vrijwilliger en hulpverlener.
Je krijgt handvatten wat je kunt doen als jij je zorgen maakt door middel van een stappenplan en een signalenkaart. Deze bespreken we en je krijgt ze mee naar huis.

Locatie: Jongerencentrum Place 2 Be
Adres: Duivecatelaan 4, Nijverdal
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: geen
Opgave: vóór 12 december 2014 bij s.schreurs@stichtingdewelle.nl of via 0548-638823.

Vermeld bij opgave:
– Uw naam
– Vrijwilligersorganisatie