• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Tweede thema voor Het mooiste kiekje is bekend

940 627 Stichting De Welle

Vandaag starten we met het nieuwe thema voor ‘Het mooiste kiekje’!

Tromgeroffel……..

Het nieuwe thema is: WATER

Kom maar door met jullie vloeibare foto’s 

Uploaden kan via www.stichtingdewelle.nl/hetmooistekiekje waar je meer informatie vindt en ook het album om je foto in aan te leveren.

Aanleveren van je foto waarop water een rol speelt, is mogelijk tot en met zondag 14 februari. Heel veel succes!