• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Tweede training Gewoon Doen!

Stichting De Welle

Voedselbank Hellendoorn is in het voorjaar gestart met ‘Wat aandacht krijgt, dat groeit’. In dit project volgden o.a. klanten van de Voedselbank een cursus met als doel hun situatie te verbeteren. Movisie, een landelijk kennisinstituut, begeleidde de opzet van de cursus. Stichting De Welle en een vrijwilliger van de Voedselbank waren als co-trainer betrokken.  Daarnaast heeft  het Skanfonds en het VSBfonds financieel bijgedragen.

 De cursus met de titel ‘Gewoon Doen’ is een goede manier om het zelfvertrouwen van de mensen te vergroten en iets in hun situatie te veranderen. Maximaal acht deelnemers krijgen tijdens acht bijeenkomsten zicht op hun competenties, formuleren wat zij willen aanpakken en maken daarvoor een actieplan. Resultaat moet zijn dat zij zich gesterkt en gesteund voelen om een stap te zetten in hun leven. Dat kan gaan om het opruimen van hun huis tot het doen van vrijwilligerswerk of het starten van een opleiding.

De eerste groep was zo enthousiast, zij gaven aan niet alleen hun zelfvertrouwen te hebben vergroot maar ook de kans te hebben gekregen iets in hun situatie te veranderen.  Dat is dan ook de reden dat er in het najaar wordt gestart met een tweede cursusronde. Niet alleen klanten van de Voedselbank, kunnen zich aanmelden, maar een ieder die een steuntje in de rug kan gebruiken kan gratis gebruik maken van dit mooie aanbod.

Geef je nu snel op voor deze gratis cursus bij Yvonne Posthuma, 0548-638807 of y.posthuma@stichtingdewelle.nl.