• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Uitnodiging Alzheimer Trefpunt

Stichting De Welle

Het Alzheimer Trefpunt Wierden organiseert op 15 november een avond rondom het thema:

Medicijnen en dementie

Wanneer mensen last krijgen van een dementiesyndroom komt de vraag of de medicijnen die iemand krijgt voor lichamelijke kwalen nog wel goed worden gebruikt en of ze kwaad kunnen bij dementie. Mensen vragen zich vaak ook af welke medicijnen er bestaan om de ziekte af te remmen en hoe die werken.

Mevrouw van der Vegt, de (nieuwe) apotheker in Enter, zal vanavond ingaan op deze vragen en ook aangeven wat de meest veilige manier is van medicijngebruik.

Spreker: Marieke van der Vegt, apotheker

Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom:

Woensdag 15 november 2017  19.30 uur.

 Het Reggedal,

Het Reggedal 23,

7468 BX, Enter

De zaal is open vanaf 19.15 uur en de avond start om 19.30 uur.  Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor een kopje koffie of thee wordt gezorgd. Tijdens de avond zijn er mensen van de werkgroep Alzheimer Trefpunt Wierden aanwezig. Graag informeren zij u over het Alzheimer Trefpunt en de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot zorg en ondersteuning. Opgave is niet nodig.