• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Vacature ‘Directeur’

Stichting De Welle is een brede welzijnsorganisatie die actief is in de gemeentes Hellendoorn en Wierden. Wij richten ons op peuters, jongeren, ouderen, vluchtelingen, vrijwilligers, wijken en buurten door een breed aanbod van activiteiten en diensten. Ons motto is: Iedereen doet mee!

Naast een groot aantal vrijwilligers zijn er ruim 40 medewerkers(25 fte) in dienst. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur die rapporteert aan het (toezichthoudend) bestuur.

Directeur m/v, 32-36 uur (Herhaalde oproep)

Voor deze vacature geldt het volgende:

* Sluitingstermijn sollicitatie: 10 december 2018.
* Voor de functie-informatie geldt bijgaand functieprofiel.
* Sollicitatiegesprekken vinden plaats op:
– dinsdag 18 december met de benoemingsadviescommissie(BAC).
–         ,,           ,,          ,,        met de interne commissie.
* Uitsluitsel uitkomst sollicitatieprocedure: 20 december a.s.
* Assessment t.b.v. de voor te dragen  kandidaat: eerste week januari 2019.
* Aanstelling nieuwe directeur: 15 maart 2019.
* Arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO Welzijn, schaal 12.

Je kunt je sollicitatiebrief en C.V. insturen per mail aan: mevrouw Silvia Oltmanns,  s.oltmanns@stichtingdewelle.nl

Indien je nadere informatie wenst over deze vacature dan kun je contact opnemen met de huidige directeur de heer Gerard Beukers, telefoon 0548-638811 of de heer Richard Benneker, voorzitter stichtingsbestuur, telefoon 06-30414580.